Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 23/10/2023 đạt 36,69% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 23/10/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 36,69% kế hoạch, tăng 0,39% so với kỳ báo cáo ngày 20/10/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.551.961/6.954.567 triệu đồng, giá trị giải ngân tăng thêm đạt 27.305 triệu đồng.

Hệ thống đường và điện lên núi Dùm (phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang).

Tỉnh có 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước, còn lại 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước gồm:  

- Sở Giao thông Vận tải đạt 51,1%

- Công an tỉnh đạt 49,8%

- Sở Y tế đạt 42,6%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 31,1%

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 21,9%

- Sở Tài chính đạt 20,7

- Sở Xây dựng đạt 5,1%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đạt 1%

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

- Huyện Sơn Dương đạt 51,3%

- Huyện Lâm Bình đạt 37,6%

- Huyện Yên Sơn đạt 28,9%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 24,1%

- Huyện Hàm Yên đạt 10,8%.

 Trong ngày có 9 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, gồm:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 13.721,35 triệu đồng.

- Sở Giao thông Vận tải, giá trị giải ngân tăng thêm 7.096,77 triệu đồng.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, giá trị giải ngân tăng thêm 948,89 triệu đồng.

- Sở Xây dựng, giá trị giải ngân tăng thêm 584,51 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 3.139,02 triệu đồng.

- Huyện Chiêm Hoá, giá trị giải ngân tăng thêm 1.067,96 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 582,25 triệu đồng.

- Huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm 198,06 triệu đồng.

- Thành phố Tuyên Quang, giá trị giải ngân tăng thêm 6,07 triệu đồng.

Theo số liệu báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trung bình cả nước đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 ước đạt khoảng 51,38% kế hoạch vốn được giao.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 tỉnh Tuyên Quang là 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục