Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 24/10/2023 đạt 36,83%

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 24/10/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 36,83% kế hoạch, tăng 0,14% so với kỳ báo cáo ngày 23/10/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.561.469/6.954.567 triệu đồng; giá trị giải ngân tăng thêm 9.508,11 triệu đồng.

Tuyến đường dọc 2 bờ sông Lô vừa được đầu tư hệ thống điện thắp sáng.

Toàn tỉnh có 17 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước (tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước đạt 51,38%). Còn lại 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước:

- Công an tỉnh đạt 49,8%

- Sở Y tế đạt 42,6%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 31,1%

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 21,9%

- Sở Tài chính đạt 20,7%

- Sở Xây dựng đạt 5,1%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đạt 3,3%

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

- Huyện Lâm Bình đạt 37,6%

- Huyện Yên Sơn đạt 29%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 24,1%

- Huyện Hàm Yên đạt 10,8%.

Trong ngày có 8 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, gồm:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 4.495,28 triệu đồng.

- Sở Giao thông Vận tải, giá trị giải ngân tăng thêm 1.712,54 triệu đồng.

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, giá trị giải ngân tăng thêm 1.004,55 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 952,45 triệu đồng.

- Huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm 546,66 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 536,56 triệu đồng.

- Huyện Chiêm Hoá, giá trị giải ngân tăng thêm 227,52 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 32,55 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 tỉnh Tuyên Quang là 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục