Tổ chức thi công các dự án trọng điểm của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2024

- Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, đồng thời phục vụ tốt Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 528/UBND-ĐTXD về tổ chức thi công các dự án trọng điểm của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được khẩn trương thi công.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố, chủ đầu tư xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Đồng thời xây dựng phương án, đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thi công liên tục trong các ngày của dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là 2 dự án gồm: Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đối với Dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, Hàm Yên tập trung cao độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của các tiểu dự án giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo các nhà thầu thi công các khu tái định cư tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca, thực hiện thi công liên tục trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các khu tái định cư theo đúng tiến độ đề ra.

Dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tăng cường công tác điều hành, quản lý dự án; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công hạng mục di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca, thực hiện thi công liên tục trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ đã đề ra.

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên chuẩn bị các điều kiện cần thiết và huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.                              

    Tin, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục