Triển khai cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

- Chiều 22-2, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh, các huyện, thành phố.

Điểm mới của cuộc thi năm 2024 là sẽ tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh, lựa chọn tác phẩm để tham gia cuộc thi cấp Trung ương. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ dự thi của Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả từ ngày 23/2 đến hết ngày 15/6/2024.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng để có được kết quả cao đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải triển khai thực hiện nhanh chóng quyết liệt, có kế hoạch bài bản, phải lựa chọn, khai thác được những đề tài hay; xây dựng đề cương kỹ càng, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho người thực hiện...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nông Thị Bích Huệ nhấn mạnh, cuộc thi có mục tiêu bao trùm là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn; khẳng định những cái hay, cái tốt, cái đẹp; phản bác quan điểm sai trái thù địch, dẹp đi những cái xấu trong thực tiễn.

Lãnh đạo Trường Chính trị phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cuộc thi góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo chí và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; hình thành nguồn tư liệu có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương “phủ xanh” thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch, thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề tác phẩm dự thi và nội dung phát động để triển khai ở cấp mình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung cuộc thi, động viên, khuyến khích hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục