Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023

- Ngày 14-2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tuyến tới gần 80 điểm cầu trong toàn quốc. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2022, các bộ, ngành Trung ương, Quân khu, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, quán triệt nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự.  
Các bộ, ngành Trung ương, Quân khu, địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ quốc phòng quân sự; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ. Qua đó, làm cho thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất; tích cực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2023, các bộ, ngành Trung ương, địa phương sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi bộ, ngành Trung ương, địa phương chủ động, nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục