Triển khai tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

- Chiều ngày 7-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 67 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng, hướng dẫn việc tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Đề cương Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Cương lĩnh chính trị (bổ sung, phát triển năm 2011) và các nguyên tắc của Đảng.

Việc tổng kết phải phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; bám sát đề cương báo cáo tổng kết, được thống nhất cao, đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới, đề xuất, kiến nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lưu ý về thời gian tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo kế hoạch đề ra, khẩn trương, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới triển khai thực hiện. Trong quá trình tổng kết cần có sự thảo luận, thống nhất trong tập thể cấp ủy.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục