Đại biểu HĐND tỉnh xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Trực tiếp - Chiều 7-12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh nghe các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành kỳ họp.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

14h00: Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày Dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết: Nhất trí, đạt tỷ lệ 100%.

14h20: Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Dự thảo nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030.

Đại biểu Đỗ Thị Nhung, Tổ đại biểu huyện Sơn Dương thảo luận tại hội trường.

Thảo luận dự thảo nghị quyết, đại biểu Đỗ Thị Nhung, Tổ đại biểu huyện Sơn Dương nêu trong dự thảo nghị quyết không đề cập đến đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ, đây là những hộ còn nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt làm rõ, trong dự thảo nghị quyết đã nêu hỗ trợ đối với các hộ không thuộc hộ nghèo, trong đó có cả hộ cận nghèo. Vì vậy, đối tượng hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo nội dung nghị quyết.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt phát biểu tại phiên họp.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết: Nhất trí, đạt tỷ lệ 100%.

14h45: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo giải trình của UBND tỉnh về các kiến nghị qua thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và vấn đề đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình bày Báo cáo giải trình.

Tại phiên thảo luận Tổ kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX ngày 4/12, đã có 23 dự thảo nghị quyết được trình. Có 46 ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tham gia đối với 16 dự thảo nghị quyết; 37 ý kiến kiến nghị đối với báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tổng hợp, báo cáo giải trình, làm rõ.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp.

Thảo luận về báo cáo giải trình, đại biểu Phạm Trọng Thuật, Tổ đại biểu HĐND thành phố nêu, một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở xa, khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ để được hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị tạo điều kiện cho bệnh nhân ở các địa phương có thể nộp hồ sơ tại thành phố để được thuận lợi hơn.

Đại biểu Phạm Trọng Thuật, Tổ đại biểu HĐND thành phố thảo luận tại hội trường.

Gám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Hưng: Sở Y tế đã tiếp thu và có ý kiến đề nghị sửa đổi nghị quyết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia ý kiến và thống nhất đề nghị sửa đổi nghị quyết: Bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế công lập, tư nhân thực hiện nộp hồ sơ tại cơ sở y tế đang điều trị. Đối với người bệnh chuyển tuyến trung ương nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại nơi thường trú.

Đại biểu Nông Thị Bích Huệ, Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình phát biểu tại hội trường.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết: Nhất trí thông qua 23 dự thảo nghị quyết đã tiến hành thảo luận tại Tổ.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết các dự thảo nghị quyết.

16h15: Phiên họp kết thúc.

Sáng mai, 8-12 kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; bế mạc. Báo Tuyên Quang tiếp tục cập nhật kỳ họp.

Phạm Huyền - Ngọc Hưng - Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục