Trực tiếp: Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX

Video khác