Trực tiếp: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Video khác