Trực tiếp: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Video khác