Trực tiếp: Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái và Quyết định thành phố Yên Bái đạt đô thị loại II

Video khác