Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với huyện Yên Sơn về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 2 dự án trên địa bàn

Video không hợp lệ