Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xúc cử tri phường Ỷ La

Video không hợp lệ