Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm và làm việc tại tỉnh

Video không hợp lệ