Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung đoàn 247

Video không hợp lệ