Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà tại huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình

Video không hợp lệ