Tác động của những chính sách, nội dung mới về quản lý cư trú đối với người dân

- Ngày 1-7, Luật Cư trú có hiệu lực và ngày chính thức vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp. Đây là những chính sách, nội dung mới liên quan đến quản lý cư trú. Để giúp người dân hiểu rõ hơn về vấn đề này, Báo Tuyên Quang Online đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Bích Hợi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.
Video không hợp lệ