Hơn 591 nghìn cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Video không hợp lệ

Video khác