Truyền hình trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026