Phát biểu kết luận phần thảo luận của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Video không hợp lệ

Video khác