Trực tiếp: Gặp mặt khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023

Video khác