Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ một số dự án đầu tư xây dựng tại Sơn Dương

Video không hợp lệ