Từ sớm, từ xa

- Tuần qua, Quốc hội khóa XV đã khai mạc Kỳ họp thứ hai và họp tuần đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng. Dự kiến chỉ có 17 ngày làm việc, nhưng kỳ họp sẽ xem xét 7 dự án luật, 5 nghị quyết cùng hàng chục vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách và các vấn đề quan trọng khác.

Nếu tính mốc thời gian để chuẩn bị cho những nội dung này thì chỉ có hơn hai tháng, từ khi Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ nhất. Vậy nên, sự chuẩn bị được cho là đã được bắt đầu từ sớm, từ xa, họp cả trong ngày nghỉ, chờ văn bản hoàn thành để ký ngay trong đêm... Tất cả để an dân, phục hồi kinh tế. Vậy nên dù gấp gáp, nhưng tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật đã giải quyết được các nội dung đã đề ra theo kế hoạch.

Chúng ta đã gần hết tháng đầu tiên của quý 4. Những công việc của năm 2021 đang dần hết thời gian thực hiện. Nên rất cần tinh thần từ sớm, từ xa ấy được quán triệt trong mọi lĩnh vực, địa phương để khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ của năm. Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động khác trong xã hội. Nghị quyết đã mở ra một bước ngoặt, giúp người dân được đi lại thuận tiện, tạo ra những cơ hội để người dân tiếp cận được nhiều việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Vấn đề còn lại là việc triển khai ở các địa phương, để thay đổi nhận thức trong công tác phòng, chống dịch, hình thành nên ý thức, trách nhiệm, thấy rõ vai trò quan trọng của từng thành phần tham gia vào công cuộc thích ứng lâu dài, linh hoạt, phòng ngừa và kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh, sớm đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường mới.

Có như vậy, việc thực hiện nghị quyết mới tạo thành xung lực lớn cho mỗi ngành, mỗi địa phương thích ứng linh hoạt với tình hình mới, vừa bảo đảm an toàn dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch.                                   

 Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục