Tuyên Quang trồng được gần 5,3 triệu cây xanh

- Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, đến nay tỉnh Tuyên Quang đã trồng được gần 5,3 triệu cây xanh, mục tiêu là 6 triệu cây, đạt 87,6% kế hoạch. Riêng từ đầu năm đến nay tỉnh đã trồng được hơn 1,4 triệu cây, đạt 118% kế hoạch.

Công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương kiểm tra diện tích rừng trồng.

Trong đó, huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa là 3 địa phương dẫn đầu với 1 triệu cây xanh/huyện. Nhiều loài cây bản địa có giá trị môi trường, kinh tế được đưa vào trồng trên diện tích rừng phân tán như: Chò chỉ, lát hoa, xoan, bồ đề...

Tuyên Quang đang hướng đến mục tiêu, làm giàu tài nguyên, giữ vững độ che phủ, tăng thu nhập cho người làm rừng và hình thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm sản xuất chế biến gỗ của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.             

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục