Tuyên Quang xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính

- Sáng ngày 17-4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số CCHC năm 2023 (PAR Index) của các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Theo kết quả công bố tại hội nghị, điểm Chỉ số CCHC (Par Index) trung bình của cả nước là 86,98 điểm. Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang đạt 88,46%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,12%, tăng 16 bậc so với năm 2022). Chỉ số CCHC là công cụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC tại các bộ, tỉnh hàng năm; đo lường kết quả thông qua các phương pháp định lượng góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của Chính phủ nói chung và các tỉnh, thành phố nói riêng.

Đối với kết quả công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 (SIPAS), tỷ lệ hài lòng trung bình của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 82,66%. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 82,83%, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố (tăng 1,11% so với năm 2022).

Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh thành phố năm 2023, trong đó tỉnh Tuyên Quang đứng ở vị trí thứ 16.

Chỉ số SIPAS là kết quả mang tính định hướng của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công.

Việc tăng bậc, tăng điểm  đối với các Chỉ số CCHC và Chỉ số SIPAS phản ánh nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh trong thời gian qua về công tác CCCH với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục