Vì sự nghiệp chung

- Tuần qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Theo đó, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên bao gồm 5 vấn đề lớn. Một là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Hai là bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Ba là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Bốn là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Năm là gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Nhân dân phấn khởi khi thấy ngay điều 1 của Quy định, Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tôn trọng, tin tưởng, gần gũi, gắn bó mật thiết và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Cần đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây hại đến lợi ích của quốc gia, Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dân cũng phấn khởi khi thấy Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo và đương đầu với khó khăn; tâm huyết, dấn thân để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ; phải trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu; cấm “cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực”; để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi. Cán bộ, đảng viên cần thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả nước đã có hơn 1.400 tổ chức đảng, hơn 66.000 đảng viên bị kỷ luật. Trong số 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII, hiện có 21 người thôi nhiệm vụ, trong đó 11 người bị kỷ luật hoặc khởi tố, bắt giam, lĩnh án. Trong số 18 Ủy viên Bộ Chính trị hiện đã có 6 người thôi nhiệm vụ. Những con số này cho thấy quyết tâm phòng chống tham nhũng không vùng cấm, không ngoại lệ của Đảng ta.

Nói về những cán bộ đảng viên đã xử lý kỷ luật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thẳng thắn chia sẻ: Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân.

Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Nhân dân mong mỏi Đảng kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất. Việc Đảng xử lý nghiêm minh, nghiêm từ trên xuống dưới chính là để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại uy tín của Đảng và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục