Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công tại TP Tuyên Quang

Video không hợp lệ

Video khác