Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với huyện Lâm Bình về kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Video không hợp lệ

Video khác