Công bố thành lập thị trấn Yên Sơn và công nhận xã Thắng Quân đạt chuẩn nông thôn mới

Video không hợp lệ

Video khác