Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự Lễ công bố xã Tân Tiến đạt chuẩn nông thôn mới

Video không hợp lệ

Video khác