Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang

Video không hợp lệ

Video khác