Việt Nam đầu tư 10 công nghệ năng lượng

Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” là một trong 7 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và quản lý.

Trong giai đoạn 2021-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đầu tư cho 10 công nghệ năng lượng, bao gồm: Công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi dầu và khí; công nghệ quang điện mặt trời; công nghệ tua bin gió tiên tiến; công nghệ năng lượng địa nhiệt; công nghệ năng lượng đại dương và năng lượng sóng; công nghệ năng lượng hydrogen; công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến; công nghệ thủy điện tích năng; công nghệ lưới điện thông minh; kỹ thuật tiên tiến về bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Các công nghệ này được lựa chọn dựa trên chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới cam kết giảm phát thải khí nhà kính về 0 (Net Zero). Những định hướng này sẽ được triển khai thành 5 nội dung chính, từ đó hình thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy mô lớn với sự tham gia của các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp tiên phong trong từng lĩnh vực năng lượng.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục