Tập huấn Chữ kỹ số và phần mềm quản lý văn bản

- Ngày 24-11, Huyện uỷ Chiêm Hoá phối hợp với Văn Phòng Tỉnh uỷ, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn Chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản cho các lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí là bí thư, cán bộ phụ trách công tác Văn thư của các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện uỷ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến kiến thức về liên thông phần mềm quản lý văn bản điện tử, cách gửi nhận văn bản liên thông, cách sử dụng phiên bản Wed của eoffice và cách thiết lập, sử dụng chữ ký số cá nhân và chữ ký số đơn vị. Thực hiện nâng cấp phần mềm Vnpt.ioffice phiên bản 3.0 lên 5.0; hướng dẫn dự thảo văn bản, ký số, gửi/nhận văn bản và điều hành quản lý văn bản trên ứng dụng phần mềm Vnpt.ioffice 5.0; tạo bổ sung tài khoản người dùng Vnpt.ioffice 5.0. Hướng dẫn quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng và phổ biến một số các văn bản quy định trong quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ …

Lớp tập huấn góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp Nhà nước theo hướng tích cực, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa và minh bạch nền hành chính, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục