Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

- Ngày 17-6, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang  tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Các đối tượng tham gia tập huấn gồm: Lãnh đạo phụ trách việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, trực tiếp tham gia vào quy trình giải quyết TTHC các lĩnh vực; cán bộ các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị các học viên được hướng dẫn các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC cung cấp dịch vụ công; Hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung có liên quan đến giải quyết TTHC trên môi trường điện tử như: cài đặt, sử dụng các app phần mềm điện tử thuộc các lĩnh vực chứng thực điện tử (ID), thanh toán, nộp phạt vi phạm giao thông đường bộ, chữ ký số từ xa...; cập nhật danh mục các văn bản TTHC thiết yếu chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư...

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC trên môi trường điện tử, làm cơ sở nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất cải cách TTHC ở các cấp.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục