Công đoàn ngành Giáo dục ký Quy chế phối hợp công tác với LĐLĐ các huyện, thành phố

- Chiều ngày 28-11, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn ngành với LĐLĐ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn Ngành Giáo dục với LĐLĐ các huyện, thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ của ngành Giáo dục đến LĐLĐ các huyện thành, phố về công tác tổ chức, tuyên truyền chủ trương, đường lối đổi mới của ngành và cập nhật kịp thời những thông tin, văn bản liên quan đến ngành Giáo dục và hoạt động công đoàn đến các đơn vị.

Đồng thời, triển khai các phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp dạy học; triển khai thực hiện Luật dân chủ cơ sở, lắng nghe và kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, người lao động đến công đoàn cấp trên và chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Giáo dục đã xây dựng nội dung Quy chế phối hợp và thống nhất về nội dung phối hợp hoạt động với 7 Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục; công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác thông tin hai chiều liên quan đến các thầy cô giáo.  

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục