Phải lắng nghe các ý kiến về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Sáng 11-9, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/ QH13 và Nghị quyết số 51/2017/ QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” đã họp phiên thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch chi tiết; các đề cương báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát; phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Đoàn giám sát. Các đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể về đối tượng, địa bàn khảo sát, việc phối hợp giữa Đoàn giám sát với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; HĐND cấp tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn; thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như yêu cầu của Đoàn giám sát; lắng nghe ý kiến của chuyên gia, các nhà khoa học, ý kiến của nhân dân... Đối với từng bộ, ngành và cơ quan chức năng từ trung ương, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, các cơ quan cần chủ động theo kế hoạch chi tiết đã được giao, kịp thời kiến nghị, đề xuất với các đoàn giám sát những vấn đề phát sinh, cung cấp thông tin. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, HĐND cấp tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình tổ chức, triển khai chuyên đề giám sát.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục