Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2022-2023

- Ngày 9-2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2022-2023.

Học kỳ I, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo. Mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt mục tiêu đề ra, cơ sở vật chất được bổ sung, chất lượng từng bước được nâng lên, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ cao hơn bình quân của cả nước…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2022-2023 như: Tập trung nguồn lực xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục rà soát sắp xếp các trường, điểm trường, lớp học cho phù hợp; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, công tác truyền thông trong giáo dục, kịp thời tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”…

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm của các địa phương, trường học có chất lượng, khắc phục bệnh thành tích cho giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt kết quả cao hơn năm trước. Cùng với đó triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo; triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II, năm học 2022-2023.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục