Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

- Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Tuyên Quang luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Trong đó, không ngừng kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, hội viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Là tổ chức chính trị - xã hội tuyệt đối trung thành, tin cậy, uy tín của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thời gian qua Thường trực Hội CCB tỉnh luôn quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác CCB. Trong đó, chú trọng việc kiện toàn, củng cố chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội, địa phương.

Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hội CCB tỉnh hiện có gần 38.000 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 1.724 chi hội. Thường trực Hội CCB tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh chăm lo, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng Hội CCB tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, toàn tỉnh có trên 98% cán bộ, hội viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Riêng trong năm 2023, toàn tỉnh đã giới thiệu 166 hội viên CCB ưu tú cho chi bộ Đảng, trong đó có 63 đồng chí được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn hội trên 9.900 đồng chí. Hiện toàn tỉnh có tổng số Chi hội trưởng CCB là đảng viên là 943 đồng chí, chiếm trên 54%. Cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Hoàng Hải Khôi, Chủ tịch Hội CCB xã Nhữ Khê (Yên Sơn) cho biết: Tổ chức hội CCB xã có đặc thù hội viên làm nhiều ngành nghề khác nhau. Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB xác định phải sâu sát từng chi hội và hội viên, lấy kết quả hoạt động của các chi hội để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội. Mọi công tác cần tập trung xuống chi hội, tạo điều kiện cho chi hội hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, đổi mới lề lối và tác phong làm việc theo hướng dân chủ, kỷ cương. Hoạt động của hội cũng luôn được đổi mới đa dạng, phong phú, thường xuyên lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong các hoạt động của hội. Qua đó, tạo khối đoàn kết trong cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ, thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội đi lên. 5 năm liền (2018 - 2022), Hội CCB liên tục đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"  đã được triển khai trong toàn tổ chức hội. Ngay từ đầu năm, Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội rà soát hội viên khó khăn có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế để hướng dẫn tiếp cận vay các nguồn vốn hỗ trợ. Có hàng nghìn lượt hộ hội viên CCB được vay nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH; nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Hội CCB Việt Nam; Quỹ tự lập... với tổng dư nợ hiện đạt trên 1.100 tỷ đồng. Quỹ tự lập của hội viên đạt bình quân 832.000 đồng/hội viên.

Đồng chí Vũ Đình Chiến, Chủ tịch Hội CCB huyện Hàm Yên, cho biết: Hội CCB huyện đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy giao, thực hiện tốt phong trào "CCB gương mẫu", trọng tâm là gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa hộ hội viên nghèo, thoát nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hằng năm, huyện hội đều xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu cụ thể, phù hợp và giải pháp thực hiện. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ các nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương...Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, hằng năm, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện tăng bình quân từ 20 đến 24 mô hình.

CCB Nguyễn Duy Tiến (phải), thôn Khuân Thống, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) với mô hình trồng bưởi,
thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 11-2023, toàn tỉnh có trên 3.200 hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, có 13 hội viên CCB đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương; hơn 70 hội viên đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh; hơn 460 hội viên đạt tiêu chuẩn cấp huyện; còn lại cấp cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 15 xã, phường, thị trấn không còn hội viên CCB nghèo. Trong năm 2023, Hội CCB tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên toàn tỉnh và các đơn vị, cơ quan ủng hộ quỹ hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình CCB đang ở nhà tạm, dột nát với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Kết quả, Hội CCB tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 26 nhà ở tạm, dột nát cho CCB nghèo, vượt 62,5% chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, hội CCB đã thăm, tặng trên 760 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công, cán bộ hội nghỉ hưu và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 220 triệu đồng.

Các cấp hội CCB trong tỉnh cũng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nêu cao truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Hội CCB các cấp đã phối hợp với các cấp bộ Đoàn và trường học tổ chức 278 buổi nói chuyện truyền thống; tuyên truyền pháp luật trên 410 buổi;...

Việc xây dựng, củng cố tổ chức hội và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao đã giúp các cấp hội CCB trong tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo nền tảng xây dựng hội vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.    

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục