Xử lý nghiêm vi phạm tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài.

Tăng cường giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Ảnh minh họa: Internet

Theo nội dung văn bản, thời gian vừa qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ nên tiềm ẩn những nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường quản lý các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra các điều kiện bảo đảm để tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định; chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại địa bàn khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại địa bàn theo đúng quy định hiện hành; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục