Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh lớp 3

- Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh lớp 3 năm học 2022-2023.

Theo đó, dự kiến thời gian triển khai vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023, tại tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng triển khai là tất cả trẻ học lớp 3 trong trường học, niên học 2022 – 2023 (bao gồm cả các trẻ lớn hơn hoặc nhỏ hơn 8 tuổi) và trẻ 8 tuổi ở cộng đồng (trẻ sinh từ 1-1-2014 – 31-12-2014) sẽ được tiêm 1 mũi vắc xin Uốn ván - Bạch Hầu giảm liều (Td), không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin bạch hầu, uốn ván trước đó. Ngoại trừ các trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung.

 Tổ chức tiêm dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng bổ sung, không lồng ghép với tiêm chủng thường xuyên. Lưu ý không tổ chức buổi tiêm chủng cùng đợt với tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 8 tuổi tại địa phương, khoảng cách giữa mũi tiêm vắc xin Td và vắc xin Covid-19 ít nhất là 14 ngày. 

>>Chi tiết tại Kế hoạch 40/KH-SYT                                                    

  Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục