Chuyện học ở vùng cao

- Ở vùng cao, để đến lớp dạy chữ cho học trò, nhiều giáo viên phải băng rừng, lội ...

Tin xem nhiều