Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử

- Điều 61, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định chung về khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử. Quy định của Luật cũng nêu rõ, công dân có quyền tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử.

Thực tế cho thấy, sau khi danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được công bố thì khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử sẽ tăng lên. Do vậy, việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm trong thời gian từ nay đến ngày 13-5, thời hạn cuối cùng giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử đại biểu HĐND là các cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử ở cấp mình, chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xác minh, trả lời, làm cơ sở cho việc giải quyết của các cơ quan phụ trách bầu cử theo thẩm quyền.

Quy định cũng chỉ rõ, Ban Bầu cử chỉ giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mang tính kỹ thuật liên quan đến việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ở đơn vị bầu cử, như về thời điểm niêm yết, vị trí, cách thức niêm yết danh sách...

Việc xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến bầu cử sẽ tạo điều kiện để cử tri tham gia giám sát hoạt động bầu cử, giúp các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót trong hoạt động bầu cử, góp phần tổ chức thành công Ngày hội của toàn dân.

Để làm tốt công tác này, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm cao của các tổ chức làm công tác bầu cử, nhất là người đứng đầu, gắn giải quyết với đối thoại, bám sát các quy định của pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý; nắm chắc các đối tượng để giải quyết phù hợp, đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục