Tăng cường liên kết để phát triển du lịch

- Tỉnh ta đang chuẩn bị kế hoạch khai mạc năm du lịch 2023, một loạt chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức, nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch và tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh. Một trong những sự kiện là điểm nhấn là Hội thảo tiềm năng, nguồn lực và hiện trạng liên kết phát triển du lịch các tỉnh Chiến khu Việt Bắc.

Tỉnh ta nằm trong vùng Chiến khu Việt Bắc, với lợi thế vùng có hơn 1.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh, cùng các di tích cách mạng với các địa danh gắn liền với lịch sử hào hùng của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Đây là nguồn lực to lớn để vừa phát triển du lịch, vừa đóng góp vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong khu vực. 

Với lợi thế trên, thời gian qua bên cạnh việc tập trung khai thác loại hình du lịch lịch sử, bao gồm tham quan, tìm hiểu các di tích cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ người Việt Nam, tỉnh cũng khai thác nhóm các sản phẩm du lịch sinh thái, tham quan các thắng cảnh thiên nhiên, khám phá những cung đường và thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ vùng núi cao; nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng; du lịch tâm linh... để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế của từng địa phương.

Tuy nhiên, cũng như nhiều tỉnh khác trong vùng, nhân lực du lịch của tỉnh còn yếu, thiếu tính chuyên nghiệp; hoạt động liên kết với các địa phương trong vùng còn lỏng lẻo, thiếu hiệu quả nên năng lực cạnh tranh còn thấp và chưa phát huy được tổng thể lợi thế về tài nguyên để phát triển du lịch. Hoạt động đầu tư mới chỉ tập trung ở một số địa bàn có điều kiện tương đối phát triển và đang có lượng khách du lịch lớn. Nhiều địa bàn có tài nguyên du lịch hấp dẫn, nhưng chưa được đầu tư tương xứng; chưa khơi dậy, khai thác, phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh; chưa có sự kết nối, liên kết mạnh mẽ để phát triển du lịch giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Trong xu thế phát triển hiện nay, vấn đề “liên kết, hợp tác và hội nhập” có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của cả quốc gia, của mỗi vùng và mỗi địa phương. Liên kết đã trở thành một đòi hỏi hết sức cấp thiết để tăng cường sức cạnh tranh của các thành phần tham gia. Liên kết trong phát triển du lịch nói chung được nhìn nhận khá rộng, từ liên kết địa lý liên vùng, liên quốc gia đến liên kết trong nội bộ vùng, nội bộ quốc gia; từ liên kết trong ngành du lịch đến liên kết chéo ngoài ngành; và liên kết sâu giữa các bên tham gia trong hoạt động du lịch.

Muốn liên kết, hợp tác có hiệu quả trong phát triển du lịch trong vùng Chiến khu Việt Bắc, việc liên kết, hợp tác và phân công nhiệm vụ giữa các tỉnh trong nội vùng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, nhằm phát huy các lợi thế so sánh của mỗi địa phương về tiềm năng và các nguồn lực phát triển du lịch, đồng thời bổ sung, khắc phục cho nhau những hạn chế trong phát triển. Việc liên kết, hợp tác sẽ làm phong phú và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng cao cho toàn vùng..., từ đó, tăng khả năng cạnh tranh và những lợi thế trong phát triển du lịch của tỉnh nói chung và của vùng Chiến khu Việt Bắc nói riêng.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục