Thênh thang đường lớn ta đi

- Mùa xuân đang về trên khắp quê hương ta. Thời khắc đầu xuân, trong gió xuân nhè nhẹ, thoảng hương hoa, trong làn nắng mới xốn xang cây cỏ hoa lá nảy lộc đâm chồi, trong mỗi chúng ta lại dâng tràn bao cảm xúc. Thư thái ngày xuân ta nhìn lại chặng đường đã qua, dự liệu những công việc ngày mai để bước tiếp trên chặng đường mới.


Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Thảo.

Vẫn in đậm trong ta những câu thơ của nhà thơ Tố hữu trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”:

                     Ôi nhớ những năm nào thuở trước

                     Xóm làng ta xơ xác héo hon

                     Nửa đêm thuế thúc trống dồn

                     Sân đình máu chảy, đường thôn lính đầy

                     Con đói là ôm lưng mẹ khóc

                     Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi

                     Kiếp người cơm vãi cơm rơi

                     Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi.

Vào giữa thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng đã triển khai mạnh mẽ việc khai thác, cướp bóc thuộc địa. Sự thống trị hà khắc, sự chà đạp quyền độc lập dân tộc ngày càng tăng thì sức phản kháng, đấu tranh giành độc lập dân tộc càng quyết liệt. Các tổ chức, các hội, đảng chính trị lần lượt ra đời lãnh đạo phong trào dân tộc. Song tất cả các phong trào dưới ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản lần lượt thất bại. Việt Nam đứng trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với một lý tưởng là làm sao cho đất nước được hoàn toàn độc lập nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Tháng 7-1920 khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động xúc tiến Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng  Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.

Ngay sau khi mới thành lập, Đảng đã phát động phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Mười lăm tuổi, với 5.000 đảng viên, Đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau đó, Đảng lãnh đạo nhân dân tiếp tục sự nghiệp cứu nước và giữ nước ròng rã 30 năm, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân vừa khôi phục kinh tế, vừa khắc phục hậu quả chiến tranh. Khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng ta đã dũng cảm tự phê bình rồi đề ra đường lối đổi mới, nhận thức lại nhiệm vụ xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua hơn 75 năm giành và giữ độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng tiêu biểu cho bản lĩnh Việt Nam, xứng đáng là đội tiên phong dẫn đường và định hướng đưa đất nước và dân tộc ta lên vị thế mới trong khu vực và trên thế giới. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Nhưng chúng ta ai cũng biết rằng, trên con đường chúng ta đi đâu chỉ có mùa xuân tươi với nắng hồng ấm áp. Ngay trong năm Canh Tý vừa qua, chúng ta đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra. Thế nhưng, với ý Đảng hợp lòng dân, với sự điều hành quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, cả nước chung sức chung lòng, chúng ta không chỉ vượt qua những khó khăn thách thức mà còn đạt được những thành quả đầy ấn tượng. Đến thời điểm này có thể khẳng định chúng ta đã đạt được “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch Covid-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế. Kinh tế nước ta vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương xấp xỉ gần 3%. Theo tính toán của IMF, quy mô kinh tế nước ta giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ USD, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh xếp Việt Nam trong tốp 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Hàng định giá thương hiệu của Anh Bzand Finance định giá thương hiệu quốc gia của Việt Nam lên tới 319 tỷ USD, tăng 9 bậc, lên vị trí thứ 33 trong tốp 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm đã tạo thế vững chắc cho bình yên đất nước, hạnh phúc của mọi nhà. Những kết quả trên không thể không nói là tuyệt vời.

Có những câu thơ cứ như nói giúp cho ta: “Hỡi sông Hồng, khúc hát bốn ngàn năm, Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng?”. Và có những câu hát đầy cảm xúc như nâng bước chúng ta trên con đường đi tới. “Việt Nam, trên đường chúng ta đi... nghe ấm lòng mỗi khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói lên lời”.

Ai đang đọc thơ hay ta đang ngân nga; ai đang hát hay lòng ta đang hát. Mùa xuân hạnh phúc lại về, thênh thang đường lớn ta đi.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục