Tiếp nối truyền thống Thủ đô Khu giải phóng

- Cách đây 78 năm, vào tháng 8/1945, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vùng lên đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Từ cuộc cách mạng vĩ đại đó, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho nhân dân Việt Nam.

Kể từ đó, cứ mỗi độ thu về, triệu triệu người dân Việt Nam lại tự hào nhắc nhở, ôn lại những mốc son lịch sử của mùa Thu năm 1945. Hào khí của những ngày thu lịch sử ấy vẫn vang mãi trong ký ức của dân tộc ta.

Nằm ở vị trí "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", Tuyên Quang đã được lựa chọn làm căn cứ địa cách mạng - Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo cách mạng của cả nước. Với bề dày lịch sử truyền thống yêu nước, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã đoàn kết, một lòng theo Đảng, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tại Tân Trào, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng đã có những quyết định lịch sử cực kỳ quan trọng tới vận mệnh quốc gia, dân tộc: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng (từ ngày 13 đến 15/8/1945), quyết định lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc; Quốc dân Đại hội Tân Trào (từ ngày 16 đến 17/8/1945), biểu thị ý chí, quyết tâm tổng khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của đồng bào cả nước, bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...

Suốt 78 năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã giành được nhiều thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,18%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng, nguồn lực, mở rộng liên kết, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời kỳ hội nhập để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc. Với mỗi người dân Tuyên Quang, còn là niềm tự hào không bao giờ tắt về những năm tháng vinh dự được bảo vệ Đảng, cách mạng, bảo vệ Bác Hồ; khởi nguồn cho việc ra đời Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng đổi mới.

Nam Thành

Tin cùng chuyên mục