Xuân của niềm tin và hy vọng

- Xuân Nhâm Dần đã về. Mùa xuân là quy luật của đất trời, nhưng với mỗi người, mỗi dân tộc, mùa xuân là biểu tượng của hy vọng và ước mơ; Xuân truyền sức sống mới và niềm tin yêu cho con người.

Với tỉnh ta, năm Tân Sửu được đánh dấu bằng sự kiên cường, bền bỉ chống chọi với đại dịch COVID-19, những “cơn bão” dồn dập của dịch bệnh trong năm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Nhưng trong khó khăn, hơn lúc nào hết, tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc lại được khơi dậy và phát huy. Vượt qua sóng gió, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì sự ổn định và phát triển, 17/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; an ninh chính trị và an sinh xã hội được giữ vững. Những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định sự đúng đắn của những chủ trương, quyết sách của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã và đang tạo tiền đề, động lực lớn lao để tỉnh ta vững bước trong chặng đường mới, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển toàn diện và bền vững.

Ánh sáng của mùa xuân Nhâm Dần đang xua đi lạnh giá còn rơi rớt của mùa đông Tân Sửu. Sắc xanh của những cánh rừng, những cánh đồng cùng sắc hoa đào thắm đang trải dài trên mảnh đất Tuyên Quang lịch sử. Xuân đang gõ cửa, đánh thức mỗi người, mỗi nhà, từng cộng đồng lòng tự hào, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn tới, nhân lên sức mạnh nội sinh, vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Xuân mới lại về trên quê hương Tuyên Quang thân yêu - một mùa xuân của niềm tin và hy vọng.                            

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục