Xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Huyện Yên Sơn có 49,4% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bên cạnh thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện luôn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Chú trọng công tác cán bộ 

Ở tuổi 37, anh Giàng Seo Mua, dân tộc Mông có đến 14 năm làm Bí thư Chi bộ, người có uy tín trong đồng bào DTTS của thôn Vàng On, xã Trung Minh. Năm 2022, anh còn được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Minh. Anh Mua bày tỏ, anh đã trải qua nhiều vị trí Bí thư Chi đoàn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, nhân viên y tế thôn bản, Bí thư Chi bộ thôn, anh luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ đó, anh đã vượt khó học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ngay từ khi còn làm cán bộ thôn, anh Mua đã ý thức được việc học, anh hoàn thành Trung cấp Luật và học lên Đại học Luật. Vừa làm việc thôn, vừa phát triển kinh tế, vừa đi học trong khi điều kiện kinh tế khó khăn song không làm anh nản chí. "Vàng On mình khó quá, đồng bào Mông mình khổ cực quá nên tôi càng hun đúc quyết tâm học hành đến nơi đến chốn để đóng góp sức lực cho quê hương và đồng bào mình" - anh Mua bày tỏ. Thời gian qua, anh được cấp ủy, chính quyền địa phương giao việc thử thách, bồi dưỡng, được đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai. Hiện nay, vừa đảm nhiệm Bí thư chi bộ thôn, anh Mua còn là đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và đại biểu HĐND xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Ở mọi cương vị, chức trách, anh Mua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Lãnh đạo UBND xã Quý Quân (Yên Sơn) nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào Dao trên địa bàn.

Ưu tiên phát triển nguồn cán bộ là người DTTS, thời gian qua, đã có không ít cán bộ như anh Giàng Seo Mua được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (trừ chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh); trong đó trình độ cao đẳng, đại học gần 92%. Tỷ lệ cán bộ DTTS tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đều cao hơn khóa trước. Ủy viên BCH Đảng bộ xã, thị trấn là người DTTS chiếm 45,07% so với tổng số cấp ủy viên đương nhiệm; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn là người DTTS chiếm 44,2%; tham gia HĐND cấp xã, chiếm 49,26%. Cán bộ người DTTS tham Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội chiếm từ  31,27% đến 55%. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cấp xã ngày càng thực chất hơn. Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, công chức xã được xếp loại hoàn thành  tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 92% - 96%.

Phát huy vai trò người có uy tín

Huyện Yên Sơn hiện có 195 người có uy tín. Đa số người có uy tín chủ yếu là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, trưởng dòng họ, cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu và một số thành phần khác.

Ông Hoàng Văn Đa, người uy tín, thôn Đồng Mán, xã Lực Hành 7 năm qua được UBND tỉnh công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ông từng là cán bộ của xã, sau khi nghỉ hưu, ông Đa tích cực tham gia cùng với cấp ủy chi bộ và thôn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; vận động Nhân dân tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. 5 năm qua, 84 hộ dân của thôn Đồng Mán tích cực đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn thôn. Đồng bào DTTS trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, quy định của pháp luật trong bảo vệ rừng phòng hộ; tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của thôn dưới 10%. Năm 2022, ông Đa vinh dự là 1 trong những người có uy tín của tỉnh được gặp Chủ tịch nước. Vừa qua, ông là 1 trong 160 người có uy tín tiêu biểu được UBND tỉnh biểu dương tại Hội nghị tuyên dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn tỉnh năm 2023.

Trong suốt những năm qua, ông Lầu Văn Thào, thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi là người đã phát huy vai trò người có uy tín của mình trong phòng, chống tệ nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Nghe theo lời ông, đồng bào Mông nơi đây được nâng cao nhận thức, tỷ lệ tảo hôn giảm hẳn, không có trường hợp kết hôn cận huyết thống. 

Đồng chí Phạm Ninh Thái, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, Thường trực Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo củng cố, đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh gắn với thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, gắn với thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS. Đồng thời, kết hợp và lồng ghép các nguồn lực, trọng tâm là thực hiện, phát huy các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trong chăm lo, đầu tư cho vùng đồng bào DTTS.                           

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục