Toàn tỉnh có 7 xã đạt ở nhóm thấp trong xây dựng nông thôn mới

- Theo kết quả giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh hiện còn 7 xã đạt ở nhóm mức thấp (tức là chỉ đạt từ 7-9 tiêu chí).

 Cán bộ, người dân xã Bằng Cốc (Hàm Yên) cùng tham gia lao động thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường.

Trong đó, huyện Na Hang nhiều nhất với 4 xã là Yên Hoa, Thượng Nông, Thượng Giáp và Sinh Long; Chiêm Hóa 1 xã là Bình Nhân; Hàm Yên 1 xã là Bằng Cốc; Yên Sơn 1 xã là Hùng Lợi. Tại 7 xã này, các tiêu chí quan trọng như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, môi trường và an toàn thực phẩm... đều không đạt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện tranh thủ tối đa ngoại lực, phát huy nội lực nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo hướng bền vững, phấn đấu đến năm 2024, không còn xã nào ở mức dưới 10 tiêu chí.

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục