22 thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

- Thông tin từ Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 22 thôn đầu tiên đạt chuẩn về Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đạt tiêu chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, huyện Yên Sơn có 5 thôn; các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, thành phố Tuyên Quang mỗi đơn vị có 3 thôn và Chiêm Hoá có 2 thôn. Các thôn đều có mô hình vườn kiểu mẫu, đường hoa kiểu mẫu, các tiêu chí về nhà ở dân cư, đường giao thông, thu nhập bình quân đầu người, vệ sinh môi trường... đạt 90%.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục