Công nhận 32 vườn mẫu nông thôn mới

- Thông tin từ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các huyện, thành phố đã quyết định, công bố 32 vườn mẫu nông thôn mới.

Vườn mẫu của người dân thôn Đô Thượng, xã Xuân Vân (Yên Sơn) doanh thu hàng năm đạt gần 1 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều nhất là huyện Yên Sơn với 10 vườn; thành phố Tuyên Quang 5 vườn; Hàm Yên 5 vườn; Chiêm Hóa 4 vườn; Sơn Dương 3 vườn; Na Hang 3 vườn và huyện Lâm Bình có 2 vườn. Các vườn mẫu nông thôn mới đáp ứng các tiêu chí về quy hoạch, thực hiện quy hoạch; có sản phẩm giá trị; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; môi trường cảnh quan và thu nhập.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục